Kariera

Oferty pracy


Luca

luka

Jesteśmy średniej wielkości firmą budowlaną w Berlinie. Nasze usługi obejmują budowę muszli, a także rozbudowaną konstrukcję skorupy i budowę złożonych projektów budowlanych pod klucz. Niezawodne dotrzymywanie terminów i najwyższe standardy jakości wykonania czynią nas poszukiwanym partnerem dla inwestorów i klientów.
Aby uzyskać zatrudnienie w Berlinie, szukamy wsparcia dla naszego zespołu
Kierownik budowy m / w
Powinieneś spełniać następujące wymagania:

    pomyślnie ukończył studia inżynierii lądowej
    solidna wiedza techniczna i wieloletnie doświadczenie jako kierownik budowy
    Bezpieczna obsługa typowych aplikacji MS Office i typowego oprogramowania budowlanego

Twoje przyszłe obowiązki obejmują:

    samodzielne zarządzanie projektami budowlanymi
    Koordynacja planowania, kosztów i zapewnienia jakości
    Określenie postępu budowy, rozmieszczenie personelu i wykorzystanie materiałów i sprzętu
    Koordynacja transakcji
    Rachunkowość, w tym określanie masy

Oferujemy:

    odpowiedzialna praca w dedykowanym i kompetentnym zespole
    stały stosunek pracy w pełnym wymiarze godzin
    atrakcyjny potencjał zarobkowy i dalsza edukacja

Szukasz nowego wyzwania i chciałbyś współpracować z nami jako zespołem? Następnie wyślij swoje pełne i kompletne dokumenty aplikacyjne z podaniem najwcześniejszej możliwej daty rozpoczęcia i oczekiwań płacowych na adres bewerbung@arthosbau.de.
Aby uzyskać zatrudnienie w Berlinie, szukamy wsparcia dla naszego zespołu
Sekretarz (m / f)
który aktywnie wspiera nasz zespół zarządzający stroną 40 godzin / tydzień
Twoje zadania:

Dbają o klasyczne, ogólne sekretarza i zadania biurowe. a. niezależnie od całej korespondencji zarządzania budową, przetwarzania końcowego, usługi telefonicznej, przetwarzania usterek, w tym zarządzania spotkaniami, a także przetwarzania i przetwarzania faktur. Ponadto zapewniasz płynny przepływ informacji między zarządzaniem witryną a klientami.
Twoje kwalifikacje:

    ukończona edukacja biznesowa
    co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako sekretarz lub asystent
    bardzo dobre umiejętności słowa / excela i doskonałe umiejętności ortograficzne dzięki systemowi pisania Tenfinger (blind)
    Talent organizacyjny, to gracze zespołowi, wysoce zmotywowani, zaangażowani, komunikatywni i pracujący niezależnie

Oferujemy:

    Zróżnicowane zadania o wysokim stopniu osobistej odpowiedzialności i inicjatywy
    Intensywne, zorganizowane szkolenie, aby poznać naszą filozofię i procedury sukcesu
    Płaskie hierarchie i szybkie ścieżki decyzyjne
    Zaufaj czasowi pracy bez rejestracji czasu - sam podziel swój czas pracy
    Zwrot biletu VBB
    Zarządzanie firmą przyjazną rodzinie i bardzo dobra atmosfera pracy dla dobrego samopoczucia.

Szukasz nowego wyzwania i chciałbyś współpracować z nami jako zespołem? Następnie wyślij swoje pełne i kompletne dokumenty aplikacyjne z podaniem najwcześniejszej możliwej daty rozpoczęcia i oczekiwań płacowych do bewerbung@arthosbau.de.

Für den Einsatz in Berlin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen engagierten

Bauleiter m/w


Folgende Voraussetzungen sollten Sie erfüllen:

 • erfolgreich abgeschlossenes Studium Bauingenieurwesen
 • fundierte fachliche Kenntnisse und mehrjährige Erfahrungen als Bauleiter
 • sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und bautypischer Software

Zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehören:

 • eigenverantwortliche Leitung der Bauvorhaben
 • Koordinierung der Termin-, Kosten- und Qualitätssicherung
 • Festlegung der Bauablaufschritte, des Personaleinsatzes sowie des Material- und Geräteeinsatzes
 • Koordinierung der Gewerke
 • Rechnungslegung einschließlich Massenermittlung

Wir bieten Ihnen:

 • einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem engagierten und kompetenten Team
 • ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
 • attraktive Verdienstmöglichkeiten und Weiterbildung

Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten mit uns im Team arbeiten? Dann senden Sie Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerbung@arthosbau.de.

Für den Einsatz in Berlin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen engagierten

Sekretärin (m/w)

die/der unser Bauleitungsteam 40 Stunden/Woche tatkräftig unterstützt


Ihre Aufgaben:

Sie kümmern sich neben klassischen, allgemeinen Sekretariats- und Sachbearbeitungsaufgaben u. a. eigenständig um die gesamte Korrespondenz der Bauleitung, Postbearbeitung, Telefondienst, Mängelbearbeitung inklusive Terminmanagement sowie Ablage und Rechnungsbearbeitung. Darüber hinaus gewährleisten Sie einen reibungslosen Informationsfluss zwischen Bauleitung und Kunden.

Ihre Qualifikationen:

 • abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
 • mind. 3 Jahre Berufserfahrung als Sekretär/in bzw. Assistent/in
 • sehr gute Word- / Excel-Kenntnisse und perfekte Rechtschreibkenntnisse mit Zehnfingerschreibsystem (blind)
 • Organisationstalent, sind teamfähig, hoch motiviert, engagiert, kommunikativ, und arbeiten selbstständig

Wir bieten Ihnen:

 • Abwechslungsreiche Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung & Eigeninitiative
 • Intensive, strukturierte Einarbeitung, um unsere Erfolgsphilosophien und Abläufe genau kennen zu lernen
 • Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
 • Vertrauensarbeitszeit ohne Zeiterfassung – teilen Sie sich Ihre Arbeitszeit selbst ein
 • Kostenübernahme eines VBB-Tickets
 • Familienfreundliche Unternehmensführung & ein sehr gutes Betriebsklima zum Wohlfühlen.

Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten mit uns im Team arbeiten? Dann senden Sie Ihre aussagefähigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerbung@arthosbau.de.